Letoon

Leto Tapınağı

Letoon

Leto Tapınağı'ndan bir başka görünüş

Letoon

Artemis Tapınağı; tapınak ortasındaki kayaları içine alacak şekilde inşa edilmiş. Neden bilinmez ve binlerce senedir sır çözülmemiştir.

Letoon

Arkeolog İlhan Akşit, "Apollo kültü bir Anadolu tanrısı üzerine kurulmuş ve Patara'da ortaya çıkmıştır" demekte. Letoon Antik Likya'nın kutsal kült merkeziydi. Ana tanrıça Leto, kızı Artemis ve oğlu Apollo'ya ait üç adet tapınak vardır bu antik şehirde. Bunlardan Artemis tapınağı bir özelliği ile dikkatimizi çekmekte. Likyalılar tapınağı yaparken içindeki kayalara dokunmamışlar ve olduğu gibi bırakarak tapınak binasını üzerine gelecek şekilde inşa etmişler. Herhalde bu kayaları kutsal sayıyorlar ve adaklar adıyorlardı. Şair Azra Erhat Likya tanrı ve tanrıçaları ve onlardan Yunanlılar'a geçerek bilahare Yunan olan tanrı ve tanrıçaların aslında Hitit kökenli olduğunu söyleyerek bu söylemi popüler hale getirdi. Fikir pek çok akademisyen tatarfından kabul eildiği gibi, Halikarnas Blıkçısı Cevat Şakir tarafından da dile getirilmiştir. Aslında Artemis'in Kibele'nin devamı olduğu, onun da Kubaba'dan geldiği artık bilimsel yönleri ile geniş kabul görmektedir. Leto ve Artemis Kibele ile özdeşleşmiştir ve Anadolulu'dur. Apollo da ha keza. Letoon'daki Nimf bu antik kutsal kenti tamamlayan özelliklerdendir. Böylece antik zamanda Likyalılar'ın tüm inanışları tek merkezde toplanmış olmakta.

 

Letoon

Letoon

Sağdaki resimde gözüken yağlıboya tablo Lycia Sun'ın sahiplerinden Canan Hanım'a aittir; binlerce yıl öncesini tahayyül ederek Letoon'u gözler önüne sermekte. Büyük tapınak Leto'ya aitti. İkincisi Artemis'e. Bu tapınakta bulunan bir kabartmada "Ertemit" sözcüğü okunmaktadır ki Likçe'de Artemis yerine bu isim kullanılmıştır. Tapınak içindeki kayalar muhafaza edilmiştir. Üçüncüsünün Apollo tapınağı olduğunu içindeki mozayikten anlıyoruz. Apollo'nun liri ile Artemis'in ok ve yayı resmedilmiş (soldaki resim).

Letoon, dini bir şehir olmasına rağmen bir stoa ve tiyatrosu bulunmaktadır. Arkeologlar bir de stadyum olduğuna inanıyorlar. Bu da gösteriyor ki, dini amaçlı ziyaretler kısa süreli olmuyordu. Buraya gelen insanlar aynı zamanda eğlencelerini de eksik etmiyorlardı.

Letoon ve Xanthos birbirllerine çok yakındırlar. Her iki şehiri de kapsayacak bir geziyi rahatça planlayabilirisiniz. Buna Patara'yı da katarsanız Likya'nın üç önemli kentini aynı gün görme şansını elde edebilirsiniz. Böylece, Likyalılar'ın hem idari, hem ticari, hem de dini yaşamından esintiler bulabilirsiniz.

Günün sonunda, Patara'da akşam güneşinde denize girerek yorgunluk atar, dopdolu bir günün tatlı etkisini hissedersiniz.


<<Giriş sayfası