Kalkan

Kalkan hakkında

Kalkan'ın bulunduğu Teke Yarımadası tarih boyunca pek çok medeniyete yurt olmuştur. Elmalı kazıları göstermiştir ki, bölgede M.Ö. 3000 lerde yerleşik toplumlar vardı. Hititler bölgede yaşayan halka Lukka Kavimi demişler. Bu halk Luvian lisanı ile konuşuyorlarmış (Hitit tanımı). Bu lisan, Hititlerin lisanı Hati'ye oldukça yakınmış. Çağdaş bir medeniyet olarak, karşı taraftan aldıkları tehditleri durdurmak amacıyla Hititler bölgeye pek çok akın düzenlemişler. Kesin olan bir şey var ki, Lukka bir Anadolu halkı ve medeniyetiydi. Teke Yrımadası ve Likya, bağımsızlıklarına ne kadar düşkünseler de, zaman zaman diğer medeniyetlerin kontrolu altına girmişler. Bunlar, Persler, helenistik Yunanistan, Roma, Makedonya, Doğu Roma(Bizans). Daha sonra Selçuklar ile bölge islamiyetle tanışıyor. Osmanlı zamanında bölge halkı uzun süre barış içinde yaşıyor. Taa ki Osmanlı'nın zayıflamasına kadar. Osmanlı topraklarını paylaşma hevesindeki Avrupalı devletler ne yazık ki dünyayı çok kanlı bir savaşa sürükleyince, diğer bölgeler gibi burası da acı içinde kalmış. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ile bölge tekrar istikrar ve huzura kavuşmuş bulunuyor. Değişik kültür ve dinden insanlar tekrar huzur içinde şimdi.


<<Giriş sayfası Sonraki >>